Cinsellik Ve İşlevindeki Bozukluklar

İnsanın olduğu her konuda olduğu gibi cinsellik, duygu, düşünce ve davranış alanlarında iki kişi arasında geçen bir ilişki yada etkileşim

biçimidir. Haz alma veya çoğalma güdüsüyle hareket edilir.  Cinsel duygu ve davranışlar geçmiş yaşantılar, tecrubeler, öğrenilmişlikler ve içgüdüsel olarak gelişir.

cinsiyet cinsiyet

Bazı durumlarda cinsel davranışlarda kadın veya erkek tarafında bir bozulma yaşanabilir.  Bu normal olmayan durum ilişki içindeki kişilerin bireysel ve/veya ikili ilişkilerine bağlı olarak gelişebilir. Ve tabi ki her seferinde vurguladığım gibi burada da sorunla karşılaşıldığında sorun çözme yaklaşımlarının önemi büyüktür.

Bu yazımda “VAJİNİSMUS” tan bahsetmek istiyorum.

Vajinismus; vajina girişini saran kasların istem dışı kasılması olarak tarif edilir.  Aslında psikojenik bir korunma tepkisidir.  Cinsel birleşmenin acı vereceği düşüncesi yoğun olarak görülür.  Danışanlar geldiğinde “ Aslında bunun normal olduğunu biliyorum ama elimde değil” cümlelerini sıklıkla kurarlar.   İlişki sırasında vajinal kaslar o kadar kasılır ki ilişki imkansız olur.

Yapılan çalışmalarda kadınların ilişkiye, cinsel organa ve girişe karşı oldukça fobik davranışlar sergilediğini göstermiştir.  Bu aşırı korku hali çoğu zaman onların tadaviden uzaklaşmalarına ve kaçınma davranışı göstermelerine neden olabilmektedir.  Bu kaçınma davranışı kadının kendi vajinasına dokunmasına bile engel olmuştur. Seanslarda bu davranışı yüreklendirmek kaçınmayı durdurmak ve duyarsızlaştırma tekniği ile tekrarları sağlamak tedaviyi güçlendirir. Erkeğin kadının kaçma davranışına duyarsız kalması desteklendiğinde ve olması gereken şekilde ilerlendiğinde sorunun iki ay gibi kısa sürede çözülebildiği görülür.  Tedavide ast olan seanslara eşle birlikte eşlik etmek, danışan ve psikolog arasında güvenin tam oluşması, tedaviye motivasyonun canlı tutulması, caydırıcıların kolaylıkla uzaklaştırılabilmesi, istikrar ve kararlılıktır.

Uzman psikolog Neşe ÖZKARSLI

Bir önce ki ” Cinsiyet Olgusu Üzerine ” başlıklı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.